18 U.S.C. PARAGRAF 2257 VARSEL OM OVERHOLDELSE

  • Alle modeller, skuespillere og andre personer som opptrer i visuelle fremstillinger av faktisk seksuelt eksplisitt atferd som vises eller på annen måte finnes på dette nettstedet, var over 18 år på det tidspunktet da slike fremstillinger ble laget.
  • Med hensyn til alle visuelle skildringer som vises på dette nettstedet, enten det gjelder faktisk seksuelt eksplisitt atferd, simulert seksuelt innhold eller annet, var alle personer i de visuelle skildringene minst 18 år da de visuelle skildringene ble laget. Eierne og operatørene av dette nettstedet er ikke den primære produsenten (slik dette begrepet er definert i 18 USC § 2257) av noe av det visuelle innholdet på nettstedet.
  • Spørsmål om innholdet på dette nettstedet kan rettes til support@hookeportalen.com.
  • De originale dokumentene som kreves i henhold til 18 U.S.C. § 2257 og 28 C.F.R. 75 for materiale som finnes på nettstedet, oppbevares av den aktuelle arkivforvalteren på følgende måte:

InterMaxGroup AG

Chaltenbodenstrasse 4a

8834 Schindellegi
Sveits
Handelsregister nr.: CHE-131.013.571
Administrerende direktør: Viorica Radulova
Registrert hos: Kommersielt register i Schwyz
support@hookeportalen.com